Stadsarkivet

   
Välkommen till biblioteket
Komihåglistan är tom

Här finns litteratur i olika ämnen som underlättar och berikar din forskning i våra arkiv.
Exempel på specialområden är: Stockholmiana, svensk historia, kyrkohistoria, genealogi och biografi,
polis- och brottshistoria, kvinnohistoria, arkitektur samt arkiv.

Hemlån medges inte. Du läser i vår läsesal under öppettider. Viss referenslitteratur finns direkt tillgängligt på hyllor i läsesalen, men större delen av biblioteksbeståndet är uppställt i magasin och måste beställas fram. Frambeställning ur magasinet görs på plats i Frågedisken senast en timme före stängning.

Stockholms byggnadsförenings bokdeposition i Stadsmuseet har överförts till Stadsarkivet. Boksamlingen kommer att placeras i stadsarkivets nya filial Liljeholmskajen som öppnar 2019. När samlingen finns på plats, i det referensbibliotek som är under uppbyggnad där, kommer titlarna att bli sökbara i stadsarkivets bibliotekskatalog. Fram till dess hittar du en länk i vänstermarginalen till en träfflista över de aktuella titlarna i Libris. I Libris kan även enskilda titlar i samlingen sökas fram. Samlingen är nu placerad i magasin (mag/hylla: M1 B 105:06-18) och böckerna kan beställas fram till läsesalen vid besök på Stadsarkivet (Kungsklippan 6) .


select