Stadsarkivet

   
Välkommen till biblioteket
Komihåglistan är tom

Här finns litteratur i olika ämnen som underlättar och berikar din forskning i våra arkiv.
Exempel på specialområden är: Stockholmiana, svensk historia, kyrkohistoria, genealogi och biografi,
polis- och brottshistoria, kvinnohistoria, arkitektur samt arkiv.

Hemlån medges inte. Du läser i vår läsesal under öppettider. Viss referenslitteratur finns dels direkt tillgängligt på hyllor i läsesalen, men det mesta är uppställt i magasin och måste beställas fram. Frambeställning ur magasinet görs på plats i Frågedisken senast en timme före stängning.

Stockholms byggnadsförenings bokdeposition i Stadsmuseet har överförts till Stadsarkivet med anledning av att museet är under ombyggnad. Samlingen omfattar 233 titlar. Till vänster i menyn hittar du en länk till en träfflista över de aktuella titlarna i Libris. I Libris kan även enskilda titlar i samlingen sökas fram. Samlingen är placerad i magasin (mag/hylla: M1 B 105:06-18) och böckerna kan beställas fram till läsesalen för läsning.


select